ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ε.Σ.Ε.) 2022-2023

Μετά τη Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 2022 και τις Αρχαιρεσίες, που ακολούθησαν, το νέο Δ. Σ. συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως εξής:

Πρόεδρος:  Δρ. Μερδενισιάνος Κων/νος, Ιατρός Καρδιολόγος – Επ. Καθηγ. Παλαιοανθρ/γίας Παν/μίου Αθηνών

Αντιπρόεδρος:  Δρ. Πετρόχειλος Ιωάννης, Ιατρός  Παιδίατρος – Δρ. Ιατρικής Παν/μίου Αθηνών

Γενικός Γραμματέας:   Τσαλίκογλου Θεολόγος,  Φυσικός – Εκπαιδευτικός  – Πτυχιούχος Παν/μίου Αθηνών

Ειδικός Γραμματέας:   Κοντόσταυλος Γεώργιος – Γεωλόγος MSc – Πτυχιούχος Παν/μίου Αθηνών

Ταμίας:  Καδδάς Παύλος – Απόστολος, Πτυχ. Αγγλικής Φιλολογίας Παν/μίων Sydney και Αθηνών               

Βοηθός Ταμία: Πιτυκάκης Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός– Περιβαλλον/λόγος    Πτυχιούχος Παντείου Παν/μίου    

Έφορος Υλικού:  Μπενέζης Γεράσιμος,  Ιδιωτικός υπάλληλος

Επόπτης Κτιρίου:  Αργύρης Γεώργιος, Μηχανικός Αυτοματισμού Τ.Ε.

Έφορος Αρχείου Σπηλαίων: Οικονομίδης Γεώργιος, Γεωλόγος MScΠτυχιούχος Παν/μίου Θεσσαλονίκης

Βοηθός Έφορου Αρχείου Σπηλαίων: Χατζηλιάδης Δημήτριος, Ταξίαρχος ε.α.- Γεωγράφος

Έφορος Βιβλιοθήκης: Θεοδοσόπουλος Δημήτριος, Αγρονόμος – Τοπογράφος, Μηχανικός ΕΜΠ

Ελεγκτική Επιτροπή: 

Μικρός Ιωάννης

Κυριακοπούλου Χριστίνα

Μερδενισιάνος Ιωάννης  

Πειθαρχική Επιτροπή

Κίρδης Σταμάτης

Κοκκινάκης Μανώλης 

Χαρίτος Νίκος