Το νέο Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. επιθυμεί να σας ενημερώσει συνοπτικά για τα παρακάτω:

1. Μετά τη Γενική Συνέλευση της 27ης Μαρτίου 2013 και τις Αρχαιρεσίες, το νέο-εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα,

Περισσότερα Read More