Ατλας Ελληνικών Σπηλαιοθεμάτων

Στην επιστήμη της σπηλαιολογίας χρησιμοποιείται ο όρος «σπηλαιόθεμα»* για τις διάφορες αποθέσεις δευτερογενών ορυκτών που αποτίθενται στα σπήλαια με διάφορες μορφές, όπως για παράδειγμα οι σταλακτίτες, οι σταλαγμίτες κ.τλ. Η μορφή της απόθεσης και το μέγεθος της εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η θέση μέσα στο σπήλαιο, ο χημισμός του νερού, η ποσότητα του νερού, εάν ρέει ελεύθερα ή υπό υδροστατική πίεση κ.α. Η ορυκτολογική σύσταση της απόθεσης εξαρτάται και αυτή από τις κλιματικές συνθήκες (π.χ. σε διαφορετικές θερμοκρασίες αποτίθενται από το ίδιο νερό αραγωνίτης ή ασβεστίτης) τα πετρώματα στα οποία σχηματίζεται το σπήλαιο ή διαρρέει το νερό πριν φτάσει σε αυτό ή ακόμη και από την ίδια την προέλευση του νερού κ.α.

Περισσότερα Read More