Καταστατικό

ΔΕΙΤΕ ΤΟ PDF

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ: Αρθρο 1ο


Ιδρύεται σωματείο των ενδιαφερομένων για τη Σπηλαιολογία στην Ελλάδα, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Ε.Σ.Ε.), με έδρα την Αθήνα και διεύθυνση οδός Σίνα αριθ. 32.


Σήμα της Εταιρείας είναι η παράσταση νυχτερίδας με τα γράμματα Ε.Σ.Ε.


Η σφραγίδα της Εταιρείας είναι στρογγυλή. Στο κέντρο της υπάρχει Παράσταση νυχτερίδας με τα γράμματα Ε.Σ.Ε. και στην περιφέρεια η επωνυμία της και το έτος ιδρύσεως της (1950).


Αρθρο 3ο: ΣΚΟΠΟΙ


Σκοποί της Εταιρείας είναι:


Η προώθηση της επιστημονικής μελέτης των Ελληνικών σπηλαίων και των λοιπών καρστικών μορφών, σε συνάρτηση με τη συνεχή ενημέρωση των μελών της για τα επιτεύγματα της Επιστήμης πάνω σε θέματα Σπηλαιολογίας.


Η έρευνα, συλλογή και επεξεργασία των σχετικών στοιχείων, που προκύπτουν από την ανωτέρω μελέτη, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω προώθηση της Επιστήμης και διάδοση της Σπηλαιολογίας, άλλα και για την ορθολογική εκμετάλλευση των σπηλαίων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της Εθνικής Οικονομίας.


Η ανάπτυξη και διάδοση της Αθλητικής Σπηλαιολογίας στη χώρα μας.


Η συνεχής προσπάθεια για την ασφάλεια των μελών της Ε.Σ.Ε. και γενικώτερα όλων των σπηλαιολόγων με τη συγκρότηση και λειτουργία Ομάδας Σπηλαιοδιάσωσης, η οποία θα συνεργάζεται με τους εκάστοτε αρμόδιους κρατικούς φορείς.


Η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδόσεων της χώρας μας, σχετικά με τα σπήλαια, καρστικές μορφές, επιφανειακά, υπόγεια και λοιπά έγκοιλα.


Η συνεχής και άοκνη προσπάθεια των μελών της για την προστασία των Ελληνικών σπηλαίων και των λοιπών καρστικών μορφών και η όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση της κοινής γνώμης για την αναγκαιότητα της διατηρήσεως και προστασίας τους, σε συνδυασμό με σχετικές ενέργειες, παραστάσεις και διαβήματα προς τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και σε συνεργασία με αυτές και τους εποπτευόμενους από αυτές φορείς (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας) στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας του Ελληνικού Λαού για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την νομοθετική προστασία των Ελληνικών σπηλαίων.


Η γενικότερη εκπαίδευση των μελών της Ε.Σ.Ε. και ενδιαφερομένων για τη Σπηλαιολογία στα σχετικά με τη Σπηλαιολογία γνωστικά αντικείμενα.


Η εκπροσώπηση της Ελλάδος στις Διεθνείς οργανώσεις και Οργανισμούς Σπηλαιολογίας και συναφών αντικειμένων, υφιστάμενες και μελλοντικές (U.I.S., F.S.E.U., B.S.U. κλπ).


Η διάδοση της Σπηλαιολογίας ως Επιστήμης και των Σκοπών της Εταιρείας στη χώρα μας, η ενεργή συμπαράσταση της Εταιρείας, ηθική και υλική, σε κάθε προσπάθεια, που γίνεται από άλλο, με τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς, φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό και η υποβοήθηση της προσπάθειας αυτής με κοινές έρευνες, μελέτες και άλλες σχετικές ενέργειες.


Η ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης και πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης στα μέλη της Εταιρείας, μέσα από την κοινή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών.


ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ PDF

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.