Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπηλαιολογίας 2017 – Πρακτικό μάθημα στο βάραθρο «Μονή Αστερίου» του Υμηττού στην Καισαριανή

4ο Πρακτικό Μάθημα τεχνικών κάθετης σπηλαιολογίας στο βάραθρο «Μονή Αστερίου» του Υμηττού στην Καισαριανή.
Οι εκπαιδευόμενοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και υπό την καθοδήγηση του Θεολόγου Τσαλίκογλου, Γιώργου Κοντόσταυλο, Αλέξανδρου Καζάνα, Giorgia Manzi, Θεοδώρα Μερτήρη, Γιώργου Αγγελόπουλο, Στεύη Καζάνα, Νίκο Γεωργίου κ.ά εκπαιδευτών και βοηθών, εξασκήθηκαν στις τεχνικές κατάβασης και ανάβασης με χρήση σχοινιού καθώς και στο πέρασμα αλλαγών, πέρασμα παράκαμψης, πέρασμα τραβέρσας. Επίσης υπό την επίβλεψη του Γιώργου Αγγελόπουλου εξασκήθηκαν στην αλλαγή κατεύθυνσης.

Περισσότερα Read More

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπηλαιολογίας 2017 – Πρακτικό Μάθημα στο «Σχιστό Βράχο» Λυκαβηττού

2ο Πρακτικό Μάθημα τεχνικών κάθετης σπηλαιολογίας στο «Σχιστό Βράχο» Λυκαβηττού
Η εκπαίδευση έγινε σε δυο μέρες και οι εκπαιδευόμενοι υπό την καθοδήγηση των Γεράσιμου (Μάκη) Μπενέζη (υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης), Θεοδώρα Μερτήρη, Στέφανου Παπαλυμέρου, Θεολόγο Τσαλίκογλου, Γιώργο Κοντόσταυλο, Αλέξανδρο Καζάνα, Νίκο Γεωργίου, Δημοσθένη Μαρκόπουλου κ.ά εκπαιδευτών και βοηθών, εξασκήθηκαν στις τεχνικές κατάβασης και ανάβασης με χρήση σχοινιού καθώς και στο πέρασμα αλλαγών κατά την ανάβαση και κατάβαση.
Στήθηκαν 5 γραμμές κίνησης για του εκπαιδευόμενους, 4 γραμμές κίνησης για τους εκπαιδευτές και 1 γραμμή πρόσβασης στην κορυφή του βράχου.
Φωτογραφίες: Θεολόγου Τσαλίκογλου, Θεοδώρας Μερτήρη.

Περισσότερα Read More