Συμμετοχή μελών της Ε.Σ.Ε. στην Σχολή Initiateur της Γαλλικής Ομοσπονδίας Σπηλαιολογίας (F.F.S.)                                                    

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας (Ε.Σ.Ε.) συγχαίρει τα μέλη της Αργύρη Γιώργο και Χατζηαποστόλου Μάκη για την συμμετοχή τους στη Σχολή Ιnitiateur της Γαλλικής Ομοσπονδίας Σπηλαιολογίας (F.F.S.) που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Saint-Bauzille-de-Putois στην Νότια Γαλλία και την απόκτηση του πιστοποιητικού Εκπαιδευτή Σπηλαιολογίας της Γαλλικής Ομοσπονδίας μετά από μια εβδομάδα εντατικής αξιολόγησης στην οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων, σεμιναρίων και αποστολών. Συγχαίρουμε επίσης το μέλος της Ε.Σ.Ε. Σταμούλου Μαρία για την επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος προχωρημένων τεχνικών της F.F.S.