Το 7ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας της Ε.Α.Ε. 9-12 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

         Περισσότερες από 100 πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες εργασίες Ελλήνων και  ξένων πρόκειται να παρουσιασθούν στο 7ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας (ΕΑΕ) που θα γίνει με την υποστήριξη του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, Βασιλίσσης  Σοφίας 22, Αθήνα. Οι  εργασίες κατατάσσονται στις εξής ειδικές συνεδρίες που  έχουν καθοριστεί: Χρονολογήσεις-Παλαιοπεριβάλλον, Γεωφυσικές Διασκοπήσεις, Κεραμικά-Υαλώδη Υλικά, Αρχαιομεταλλουργία, Λίθοι-Κονιάματα- Χρωστικές, Βιοϋλικά-Βιοαρχαιολογία και Αρχαιοσεισμολογία.

Η Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία (Ε.Σ.Ε.) έχει μια συνεχή, πολυετή συνεργασία με την Ε.Α.Ε, και στο Συμπόσιο θα ανακοινωθούν, μεταξύ άλλων, σημαντικές εργασίες σπηλαιολογικού ενδιαφέροντος. Εξάλλου, διακεκριμένα Μέλη της Ε.Σ.Ε.-Πανεπιστημιακοί Καθηγητές πρόκειται να παρουσιάσουν νέα αποτελέσματα των μελετών τους στο Συμπόσιο. Επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής για τη σημαντική αυτή εκδήλωση είναι ο Δρ. Ιωάννης Μπασιάκος, Ομότιμος Ερευνητής στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και Τακτικό Μέλος της Ε.Σ.Ε.

 Περισσότερες πληροφορίες, η 1η και 2η Εγκύκλιος καθώς και το Πρόγραμμα του Συμποσίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΑΕ http://www.archaeometry.org.gr και του Περιοδικού “Αρχαιολογία και Τέχνες” https://www.archaiologia.gr/ .