Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας (Ε.Σ.Ε.) για τη διετία 2019 – 2020

Μετά τη Γενική Συνέλευση της 27ης Μαρτίου 2019 και τις Αρχαιρεσίες, που ακολούθησαν, το νέο Δ. Σ. συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως εξής:

Πρόεδρος: Τσίμπανης Ευάγγελος, Μαθηματικός – Ηλεκτρονικός – Πτυχιούχος Παν/μίου Αθηνών
Αντιπρόεδρος: Δρ. Πετρόχειλος Ιωάννης, Ιατρός –  Παιδίατρος – Διδάκτωρ Ιατρικής Παν/μίου Αθηνών
Γενικός Γραμματέας: Παπαδόπουλος Γρηγόριος, Γεωλόγος – Σπηλαιολόγος – Πτυχιούχος Παν/μίου Αθηνών
Ειδικός Γραμματέας: Τσαλίκογλου Θεολόγος,  Φυσικός – Εκπαιδευτικός  – Πτυχιούχος Παν/μίου Αθηνών
Ταμίας: Κοντόσταυλος Γεώργιος ,  Γεωλόγος – Σπηλαιολόγος – Πτυχιούχος Παν/μίου Αθηνών
Βοηθός Ταμία: Καδδάς Παύλος – Απόστολος, Εκπαιδευτικός- Πτυχ. Αγγλικής Φιλολογίας Παν/μίων Sydney και Αθηνών
Έφορος Υλικού: Μπενέζης Γεράσιμος,  Ιδιωτικός υπάλληλος
Επόπτης Κτιρίου Αρετάκη Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός – Φιλόλογος MPhil –Προϊστορικής  Αρχαιολογίας Παν/μίου  Κρήτης
Έφορος Αρχείου Σπηλαίων: Καζάνα Σταυρούλα,  Γεωλόγος – Μ.Cs Τεχνικής Γεωλογίας – Πτυχιούχος Παν/μίου Αθηνών
Σύμβουλος
Διεθνών Σχέσεων:
Δρ. Μερδενισιάνος Κωνσταντίνος, ΙατρόςΕπικ. Καθηγητής Παλαιοανθρωπολογίας Παν/μίου Αθηνών.
Σύμβουλος
Δημοσίων Σχέσεων
Πιτυκάκης Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός- Περιβαλλον/λόγος  Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου.

Ελεγκτική Επιτροπή:   
Στρίγκου Ελένη,   Μαυρόπουλος Κωνσταντίνος,    Βασιλοπούλου Βιβή

Πειθαρχική Επιτροπή: 
Κοκκινάκης Μανώλης,  Στρίγκου – Κατσίνα Μαρία,  Μικρός Ιωάννης

 

Το Δ.Σ. εκφράζει τις θερμές του Ευχαριστίες για την εμπιστοσύνη, με την οποία το περιβάλλουν τα Μέλη και οι Φίλοι της Ε.Σ.Ε. και υπόσχεται ότι, συνεχώς θα προσπαθεί για το καλύτερο και αποδοτικότερο αποτέλεσμα για την Εταιρεία , η οποία θα γιορτάσει σύντομα τα 70 χρόνια συνεχούς και συνεπούς δράσης και προσφοράς της στη Σπηλαιολογία και στο Κοινωνικό σύνολο.