Απονομή του «Αριστείου Σπηλαιολογίας Ιωάννου και Άννας Πετροχείλου» του Πετροχειλείου Ιδρύματος της Ε.Σ.Ε. στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Την Δευτέρα 21η Ιανουαρίου 2019 σε μία λαμπρή εκδήλωση που έλαβε χώρα στην αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων απονεμήθηκε από την Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία (Ε.Σ.Ε) στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το «Αριστείο Σπηλαιολογίας Ιωάννου και Άννας Πετροχείλου» του Πετροχειλείου Ιδρύματος της Ε.Σ.Ε. ως αναγνώριση της πολυσχιδούς και πολύ αξιόλογης συμβολής του στο επιστημονικό, ερευνητικό, και εκπαιδευτικό έργο της Εταιρείας μας, συνεχώς από της ιδρύσεώς της το 1950 μέχρι σήμερα.

    Σεβαστοί, εξαίρετοι και καταξιωμένοι Καθηγητές   του Γεωλογικού Τμήματος, με τους επιστημονικούς  τους συνεργάτες συνέβαλαν καθοριστικά, οι περισσότεροι μέσω και της ιδιότητάς τους ως Μελών της Ε.Σ.Ε, στην άρτια εκπαίδευση εκατοντάδων νέων σπηλαιολόγων, μεταξύ των οποίων και σημαντικότατος αριθμός φοιτητών, με συνέπεια να έχουν εξερευνηθεί μέχρι σήμερα περισσότερα από 12.000 σπήλαια στον Ελλαδικό χώρο. Μεγάλο πλήθος από αυτά τα σπήλαια υπήρξαν «θησαυροί» για πολλούς επιστημονικούς τομείς, οδηγώντας τους μελετητές σε καινοτόμες έρευνες με σπουδαία επιστημονικά συμπεράσματα.

Το «Αριστείο» παρέλαβε ο αρμόδιος Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α. Καθηγητής Δρ. Ευθύμιος Λέκκας, ενώ προηγήθηκαν χαιρετισμοί από τον ίδιο, καθώς και από τον Δ/ντή της Εφορείας Παλ/γίας και Σπηλαιολογίας Δρ. Αν. Ντάρλα και κεντρική ομιλία με σύγχρονη προβολή από τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Ε. Δρ. Κων. Μερδενισιάνο με θέμα: «Οι σπηλαιολογικές έρευνες στην Ελλάδα και το έργο της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας».

Ομιλητές στην Εκδήλωση απονομής του «Αριστείου Σπηλαιολογίας»:

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος  του Ε.Κ.Π.Α. Καθηγ. Δρ.Ευθύμιος Λέκκας

Ο Δ/ντής της Εφορείας Παλ/γίας & Σπηλαιολογίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. Δρ.Ανδρέας Ντάρλας

Η Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (Φωτο Ι.Κοφινάς)

Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε. Επ. Καθηγ. Δρ. Κων/νος Μερδενισιάνος

Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Σ.Ε. Επ. Ερευνητής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Δρ.Ιωάννης Μπασιάκος

Ο Έφορος του Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε. Καθηγ. Μαθηματικών κ. Ευάγγελος Τσίμπανης