Στον Καθηγητή Μιχ. Δερμιτζάκη η απονομή του «Αριστείου Σπηλαιολογίας Ιωάννου και Άννας Πετροχείλου»

Σε τιμητική εκδήλωση που έγινε στην αίθουσα της Ε.Σ.Ε. απονεμήθηκε στον τέως Πρόεδρο της Ε.Σ.Ε. Επ. & Ομ. Καθηγητή Μιχαήλ Δερμιτζάκη , τέως Αντιπρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το πρώτο «Αριστείο Σπηλαιολογίας Ιωάννου και Άννας Πετροχείλου».

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Ε.Σ.Ε. Δρ. Κων. Μερδενισιάνου, αποφάσισε την απονομή αυτή στον τιμώμενο για την επί δεκαετίες πολύπλευρη υποστήριξη που προσέφερε  στην Εταιρεία (επί θεμάτων επιστημονικών, θεσμικών, εκδόσεως του «Δελτίου», κύρους, αναγνώρισης, προβολής κ. α.) από τις εκάστοτε θέσεις Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Μέλους των Δ.Σ. της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, αλλά και μέσω των λοιπών ακαδημαϊκών ενασχολήσεών του στη διάρκεια της λαμπρής σταδιοδρομίας του.