Καθαρισμός βαράθρου μετά από παρέμβαση της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας (Ε.Σ.Ε.)

Πρώτη φορά για τα μέχρι σήμερα ελληνικά δεδομένα υπόθεση καθαρισμού βαράθρου ολοκληρώθηκε πριν μερικές εβδομάδες.

 Το βάραθρο βρίσκεται στο χωριό Αγία Άννα του Δήμου Λειβαδέων στο νομό Βοιωτίας και για πολλά χρόνια αποτελούσε  παράνομο χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων ΧΥΤΑ. Από το χωριό μέχρι το βάραθρο είχε χαραχθεί χωματόδρομος για την διευκόλυνση της κίνησης των απορριμματοφόρων.

Η διαπίστωση της εν λόγω κατάστασης έγινε από τα μέλη της Ε.Σ.Ε. Αθανάσιο Ξανθόπουλο, Θεολόγο Τσαλίκογλου και Θωμά Λαμπρακόπουλο κατά την μετάβασή τους στο χώρο στις  5/12/2011  με στόχο την επίσκεψη του σπηλαιοβαράθρου.

Στα τέλη του ίδιου χρόνου η Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία ενημέρωσε την τότε Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος (ΕΠΣΝΕ) για την ύπαρξη ανεξέλεγκτης χωματερής (ΧΑΔΑ) εντός σπηλαιοβαράθρου πλησίον του χωριού Αγ. Άννα Βοιωτίας.

Η ΕΠΣΝΕ απέστειλε έγγραφο προς το Δήμο Λειβαδέων στις 19.02.13, με το οποίο ζητούνταν  η αποκομιδή των απορριμμάτων και γινόταν αναφορά και σε πιθανή μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα. Το 2013 επίσης η ΕΣΕ απέστειλε την υπόθεση και στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» (ΣτΠ). Ακολούθησε αυτοψία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες παρουσία μελών του ΣτΠ.  Μέλη της ΕΠΣΝΕ κατήλθαν εντός του βαράθρου, ενώ από όλους τους παριστάμενους διαπιστώθηκε η έντονη περιβαλλοντική υποβάθμιση. Οι αρμόδιοι εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Άννας επιβεβαίωσαν στους παριστάμενους ότι, ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιούνταν ως τόπος απόθεσης των απορριμμάτων της Κοινότητας.

Κατόπιν δια μεσολάβησης της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» ξεκίνησαν οι διοικητικές διαδικασίες για την αποκατάσταση του χώρου. Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας εκδόθηκε απόφαση για την άδεια αποκατάστασης του χώρου. Ο ΧΑΔΑ, με απόβλητα αποτελούμενα από, παλαιά και νέα, αστικά στερεά, αδρανή και αγροτικά υπολείμματα, καταλάμβανε 400 m2. ενώ ο συνολικός όγκος, κατά την ανωτέρω απόφαση, υπολογίστηκε σε 8.463,14 m3. Ο Δήμος Λειβαδέων, τηρώντας τις  νόμιμες διαδικασίες, προέβη στην ανάθεση σύνταξης μελέτης του έργου της αποκατάστασης. Επιπροσθέτως, η αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προέβη σε μετρήσεις των φυσικοχημικών παραμέτρων των υπογείων υδάτων σε γεωτρήσεις που γειτνίαζαν με το βάραθρο. Δεν διαπιστώθηκε κάποια υπέρβαση των ορίων σε μικροβιολογικό φορτίο ή βαρέα μέταλλα.

     Σε νεότερη αυτοψία, τον Σεπτέμβριο του 2016, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, κατόπιν πρόσκλησης και παρουσίας των μελών του ΣτΠ, διαπιστώθηκε ο επιτυχής καθαρισμός του σπηλαιοβαράθρου με την ορθή απομάκρυνση των αποβλήτων από το εσωτερικό του. Τον επιτυχή καθαρισμό και το σεβασμό της γεωμορφής διαπίστωσαν και τα μέλη της Ε.Σ.Ε. Θεολόγος Τσαλίκογλου και Γεράσιμος Μπενέζης , οι οποίοι στις 9/10/2016  κατήλθαν στο χώρο, αποτύπωσαν φωτογραφικά τη νέα κατάσταση και χαρτογράφησαν το σπήλαιο.

           Αθήνα, 07-12-2016                                                               Θεολ. Τσαλίκογλου

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *