ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σίνα 32, Αθήνα-106 72,  τηλ. 210-3617824,  φαξ: 210-3643476,  
email: ellspe@otenet.gr

 

Προς τα Μέλη της Ε.Σ.Ε. Αριθ. πρωτ. 204-13
Αθήνα, 22-02-2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας (Ε.Σ.Ε.) προσκαλεί τα Μέλη της Ε.Σ.Ε. στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27η Μαρτίου 2013 και ώρα 19.00΄ το βράδυ, στα Γραφεία της Ε.Σ.Ε., οδός Σίνα 32, 1ος όροφος – Αθήνα, σύμφωνα με τα άρθρα 36 – 39, 9-10 του Καταστατικού της Ε.Σ.Ε. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
β) Απολογισμός του Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε. για τη δραστηριότητα της χρονικής περιόδου από 28-03-2012 μέχρι τη Γενική Συνέλευση.
γ) Οικονομικός απολογισμός για την ανωτέρω χρονική περίοδο και Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
δ) Έγκριση των πράξεων και της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.
ε) Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2013 – 14
στ) Επανάληψη απόφασης ανάκλησης των από 12-01 και 09-02-2010 αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.
ζ) Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. για εγγραφή νέων Μελών.
η) Ενημέρωση για τις ενέργειες του Δ.Σ. σχετικά με την πορεία τακτοποίησης των θεμάτων του Κληροδοτήματος Πετροχείλου.
θ) Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη 03-04-2013 , την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα και με τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Όσοι/ες από τα τακτικά Μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα αξιώματα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Πειθαρχικής Επιτροπής πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγρ.2 του Καταστατικού της Ε.Σ.Ε.

Για το Δ.Σ. της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας

 

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Δρ. ΚΩΝ. ΜΕΡΔΕΝΙΣΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.