Vercors 2008: Συνάντηση της Επιτροπής Βάσεων Δεδομένων & Χαρτογράφησης

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25 Αυγούστου και ήταν χωρισμένη σε πρωινό τμήμα με παρουσιάσεις και απογευματινό με στρογγυλή τράπεζα. Από το ενδιαφέρον που παρουσιάστηκε αποφασίστηκε να οργανωθούν δύο εργαστήρια (workshops) ένα για το νέο σύστημα χαρτογράφησης «paperless caving” και ένα για το χαρτογραφικό πρόγραμμα «Therion». Προγραμματισμένο ήταν επίσης και ένα εργαστήριο για το χαρτογραφικό πρόγραμμα “Auriga”.


Αναλυτικά πρακτικά τόσο για τις βάσεις δεδομένων όσο και για τη χαρτογράφηση θα αποσταλούν στους αντίστοιχους υπεύθυνους χωρών από τον συντονιστή της ομάδας εργασίας, οι οποίοι με τη σειρά τους θα τα διανείμουν στους ενδιαφερόμενους.


Αναλυτικότερα: 1. Βάσεις Δεδομένων για Καρστ

  1. Παρουσιάσεις

   1. Γαλλική σπηλαιολογική βάση δεδομένων για τα Πυρηναία
   2. Ελεύθερη βάση σπηλαιολογικών δεδομένων στο internet
   3. Βελγική σπηλαιολογική βάση δεδομένων

  2. Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας

 2. Χαρτογράφηση Σπηλαίων

  1. Παρουσιάσεις

   1. Paperless Caving
   2. Therion
   3. Auriga

 3. Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας
 4. Paperless caving workshop
 5. Therion workshop
 6. Auriga workshop


——————————————————————————– 1. Βάσεις Δεδομένων για Καρστ Παρουσιάσεις

  1. Γαλλική σπηλαιολογική βάση δεδομένων για τα Πυρηναία

   Μία λεπτομερέστατη βάση δεδομένων για την περιοχή των Πυρηναίων η οποία δημιουργήθηκε με κρατική χρηματοδότηση (μέσω ενός προγράμματος για άτομα με ειδικές ανάγκες). Η βάση ενώ εμπλουτίστηκε με μεγάλο όγκο πληροφοριών είναι ανενεργή. Η πολυπλοκότητα και υπερβολική λεπτομέρεια την καθιστούν δύσκολη στη συντήρηση από τον μέσο χειριστή Η/Υ.

  2. Ελεύθερη βάση σπηλαιολογικών δεδομένων στο internet

   Βάση που υπάρχει ελεύθερα στο internet . Ο καθένας μπορεί να συμπληρώσει στοιχεία για ένα σπήλαιο (φωτογραφίες, κείμενα, συντεταγμένες, κλπ). Τα προβλήματα που συζητήθηκαν είναι ότι δεν μπορεί να γίνει έλεγχος για την ακρίβεια των στοιχείων και το ότι δεοντολογικά η ακριβής τοποθέτηση ενός σπηλαίου στο internet είναι αμφισβητήσιμη.

  3. Βελγική σπηλαιολογική βάση δεδομένων

   Η βάση είναι ελεγχόμενη από έναν κεντρικό χρήστη ο οποίος ορίζει τους χειριστές ανάλογα με τις περιοχές της χώρας. Η κάθε περιοχή έχει πρόσβαση μόνο για τα σπήλαια που βρίσκονται σε αυτή. Το πρόγραμμα επιτρέπει την άμεση μετατροπή σε αρχείο PDF επιλεγμένων στοιχείων για την έκδοση αναφορών. Το σύστημα αρίθμησης και κωδικοποίησης είναι τέτοιο ώστε δεν είναι δυνατή η εισαγωγή δεδομένων για σπήλαια στο εξωτερικό. Η βάση λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια.

 2. Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας

  Συζητήθηκαν τεχνικά θέματα σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών βάσεων, θέματα πολιτικής σχετικά με τη διανομή των βάσεων αυτών καθώς επίσης και το ποια στοιχεία θα έπρεπε να υπάρχουν σε μία διεθνή σπηλαιολογική βάση δεδομένων.


  Συγκεκριμένα:
  Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κοινή βάση δεδομένων και ότι αυτή που προωθείται από την U.I.S.(http://www.cavexml.uis-speleo.org/) δεν είναι επαρκής.


  Μία διεθνής βάση θα πρέπει να είναι απλή για τον τελικό χρήστη, πολύγλωσση, εύκολα διαχειιρίσημη και να μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της κάθε χώρας / οργανισμού. Αποφασίστηκε λοιπόν να ανοιχθεί ένα forum στο site της F.S.E.* ώστε να συζητηθούν απόψεις και να δημιουργηθεί ένας πυρήνας που θα διαμορφώσει και προωθήσει την ιδέα μίας κοινής βάσης δεδομένων για τα σπήλαια της Ευρώπης.


  Για την ώρα υπάρχει μόνο η ελεύθερη βάση δεδομένων στο internet (http://grottocenter.free.fr).


 3. Χαρτογράφηση Σπηλαίων

 4. Παρουσιάσεις


  1. Paperless Caving

   Ένα σύστημα χαρτογράφησης που αποτελείτε από μία ηλεκτρονική συσκευή μετρήσεων σε συνδυασμό με ένα χαρτογραφικό πρόγραμμα που τρέχει σε PDA. Η συσκευή αποτελείτε από ένα leizer αποστασιόμετρο Leica Disto A3 στο οποίο προσαρμόζεται εσωτερικά μία πλακέτα που μετράει το αζιμούθιο και την κλίση. Η συσκευή μπορεί να διαβάζει και τις τρεις μετρήσεις ταυτόχρονα και να προωθεί τα δεδομένα (μέσω Bluetooth) σε ένα PDA (windows compatible).


   Για την καλύτερη απεικόνιση των τομών του σπηλαίου το πρόγραμμα επιτρέπει τη χρήση περισσότερων από τα τέσσερα βασικά σημεία μέτρησης (αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω). Το λογισμικό του PDA χρησιμοποιείται για να διαχειρισθεί και να αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες. Στη συνέχεια εμφανίζει στην οθόνη τους νέους σταθμούς της χαρτογράφησης μαζί με προηγούμενες πληροφορίες για το σπήλαιο και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να σχεδιάσει επιτόπου στην οθόνη το σκαρίφημα του τμήματος του σπηλαίου που δουλεύει.


   Με την επιστροφή στο σπίτι, οι πληροφορίες της χαρτογράφησης και τα σκίτσα μπορούν να μεταφερθούν στο αντίστοιχο πρόγραμμα για Η/Υ καθώς και σε σχεδιαστικά προγράμματα για την τελική επεξεργασία του χάρτη. Τα προτερήματα αυτού του συστήματος σε σύγκριση με αυτά της κλασικής μεθόδου χαρτογράφησης (με χαρτί και μολύβι) είναι η ταχύτητα, η ακρίβεια των μετρήσεων, τα λιγότερα πιθανά λάθη, η ποιο ακριβής σχεδίαση, ο άμεσος έλεγχος λαθών στο κλείσιμο λούπας και η δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων σε προγράμματα στον Η/Υ.


  2. Therion

   Λογισμικό Η/Υ που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να σχεδιάζει χαρτογραφήσεις σπηλαίων βάση δεδομένων.
   Έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει λάθη στο κλείσιμο λούπας και να αναπροσαρμόζει όλο το χάρτη σύμφωνα με τις διορθώσεις που γίνονται.

   Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μικρά αλλά και μεγάλα και πολύπλοκα σπήλαια και δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης επικαλυπτόμενων τμημάτων καθώς και των τομών σε διάφορους σταθμούς της χαρτογράφησης.


  3. Auriga

   Τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη του δημόσια εμφάνιση το Auriga, ένα λογισμικό φτιαγμένο ώστε να τρέχει σε Palm OS, έχει γίνει μέρος της εργαλειοθήκης του μοντέρνου χαρτογράφου σπηλαίων. Όλο και περισσότερο ένα Palm, φορτωμένο με το Auriga, αντικαθιστά το χάρτινο σημειωματάριο για την καταγραφή των αριθμητικών μετρήσεων.

   Η ηλεκτρονική διαδικασία χαρτογράφησης ξεκινά τώρα μέσα από το σπήλαιο, εξαλείφοντας την ανάγκη για την χειρόγραφη καταγραφή των πληροφοριών όταν πια γυρνάμε στο σπίτι στον Η/Υ. Το Auriga ήδη διαθέτει μία αυτόματη λειτουργία ανταλλαγής πληροφοριών με το Visual Topo και το Compass.


   Επιπλέον, η χρήση ενός φορητού οργάνου στο σπήλαιο, όχι μόνον επιτρέπει την εισαγωγή των πληροφοριών, αλλά επίσης κάνει και τους υπολογισμούς, βοηθώντας έτσι στο σκιτσάρισμα μέσω μίας γραφικής απεικόνισης, ώστε να γίνει επαλήθευση τυχόν λαθών πριν επιστρέψουμε στην επιφάνεια.


 5. Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας

  Κατά τη συζήτηση το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο σύστημα paperless caving του κ. Beat HEEB. Η ιδέα του τρία σε ένα και με πιθανότητα λάθους κάτω του ενός βαθμού, παραήταν ελκυστική. Ακόμη περισσότερο αφού υπήρχε η δυνατότητα περισσοτέρων μετρήσεων για την απεικόνιση των κάθετων τομών ή ακόμη και αντικειμένων που είναι επιθυμητό να μπουν στη χαρτογράφηση.


  Αφού συζητήθηκαν τα τεχνικά θέματα των λογισμικών και των τριών παραπάνω προγραμμάτων οι δημιουργοί τους κατέληξαν στο σημείο ότι σύντομα θα εξελίξουν τα προγράμματά τους ώστε να ανταλλάσσουν στοιχεία μεταξύ τους. Η μεγάλη δυσκολία θα είναι στη χρήση των παραπάνω σημείων που μπορούν να μετρηθούν στο paperless caving για τις κάθετες τομές. Αυτά μπορεί να αργήσει να ενσωματωθούν αλλά κατά τα άλλα η νέα έκδοση των προγραμμάτων αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο.


 6. Paperless caving workshop  Έγινε επίδειξη της συσκευής του Disto A3 με την ενσωματωμένη πλακέτα και μετρήθηκε η ακρίβεια της με συσκευή Tadem της Sundo (<1ο). Στη συνέχεια εξηγήθηκε η διαδικασία καλιμπραρίσματος της συσκευής και ο τρόπος λήψης των μετρήσεων.
  Η ιστοσελίδα του συστήματος είναι: http://paperless.bheeb.ch 

 7. Therion workshop  Παρουσιάστηκε το λογισμικό και οι λειτουργίες του. Προς το παρόν ο χρήστης χρειάζεται να έχει απλές γνώσεις προγραμματισμού οι οποίες εξηγούνται και στο εγχειρίδιο. Μετά την νέα έκδοση που θα συνεργάζεται με το paperless caving πιθανότατα να απλοποιηθεί το σύστημα.   8. Auriga workshop  Παρουσιάστηκε το λογισμικό και οι λειτουργίες του. Το πρόγραμμα είναι εύπλαστο και προσφέρει πολλές δυνατότητες. Ο Luc Le Blanc ασχολείται συνεχώς με το πρόγραμμα και απαντά άμεσα σε e-mail με τεχνικές ερωτήσεις. Κάθε φορά που εντοπίζεται λάθος στο λειτουργικό του λογισμικού το αντικαθιστά και βγάζει νέα έκδοση.

  Η νέα έκδοση που θα συνεργάζεται με το paperless caving αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο. 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.