Η Ιστοσελίδα μας
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.
Τα Κεντρικά Γραφεία είναι ανοικτά κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρες 20.00΄- 22.30΄ τηλ. 210 3617824

Aνακοινώσεις Δημοφιλή Τα νέα μας

Το νέο Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.
Το Δ.Σ της 5-04-2013.
Το Δ.Σ της 11-04-2011
Το Καταστατικό της Ε.Σ.Ε.
 
Το Δελτίο της Ε.Σ.Ε.
Αποστολές - Εξερευνήσεις - Επισκέψεις
Ξένες Αποστολές στην Ελλάδα
Σπηλαιολογικά Δρώμενα - Ελλάδα
 
Ανεξέλεγκτες Χωματερές τα Σπήλαια της Ελλάδας
Παρέμβαση για το Σ.Ν. για τις Α.Π. Ενέργειας
Σπηλαιοβάραθρο Σταυροκοράκι
Μουρσί στο Πετάσι
     
Menu Επιλογών
Η Εταιρεία
Τοπικά Τμήματα
Νέα
Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη
Εκδόσεις
Αρχείο Σπηλαίων
Προστασία Σπηλαίων
Σπηλαιοδιάσωση
Βιοσπηλαιολογία
Γεωλογία
Σύνδεσμοι


ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΟΜΟΙ «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.»
& 14ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Υπάρχουν διαθέσιμοι τόμοι του «ΔΕΛΤΙΟΥ της Ε.Σ.Ε.» (22 τόμοι), καθώς και οι δύο τόμοι των πρακτικών του 14ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Σπηλαιολογίας, μαζί με τον τόμο των περιλήψεων και το CD, που οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από την Ε.Σ.Ε. στην Αθήνα.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο email:ellspe@otenet.gr


 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Σίνα 32, Αθήνα-106 72,  τηλ. 210-3617824,  φαξ: 210-3643476,  
e-mail: ellspe@otenet.gr

 

Προς  Τα Μέλη της Ε.Σ.Ε.

Αριθ.πρωτ.133-12

Αθήνα, 15-02-2012

 

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας (Ε.Σ.Ε.) προσκαλεί τα Μέλη της Ε.Σ.Ε. στην ετήσια Τακτική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28η Μαρτίου 2012 και ώρα 19.00΄βράδυ στα Γραφεία της Ε.Σ.Ε., οδός Σίνα 32, 1ος όροφος - Αθήνα, σύμφωνα με τα άρθρα 36 – 38, 9-10 του Καταστατικού της Ε.Σ.Ε. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

α)   Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.

β)  Απολογισμός του Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε. για τη δραστηριότητα της χρονικής περιόδου από 11-04-2011 μέχρι τη Γενική Συνέλευση.

γ)  Οικονομικός απολογισμός για την ανωτέρω χρονική περίοδο και Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

δ)  Έγκριση των πράξεων και της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.

ε)   Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2012-13

στ)  Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. για εγγραφή νέων Μελών.

ζ) Ενημέρωση επί της πορείας τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων του Κληροδοτήματος Πετροχείλου.

      Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη 04-04-2012, την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα και με τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης.

                        Για το Δ.Σ. της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας

                     Ο  Πρόεδρος                                     Ο Γενικός Γραμματέας

 

          Δρ. ΚΩΝ. ΜΕΡΔΕΝΙΣΙΑΝΟΣ                      ΓΡΗΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ