Η Ιστοσελίδα μας
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.
Τα Κεντρικά Γραφεία είναι ανοικτά κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρες 20.00΄- 22.30΄ τηλ. 210 3617824

Aνακοινώσεις Δημοφιλή Τα νέα μας

Το νέο Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.
Το Δ.Σ της 5-04-2013.
Το Δ.Σ της 11-04-2011
Το Καταστατικό της Ε.Σ.Ε.
 
Το Δελτίο της Ε.Σ.Ε.
Αποστολές - Εξερευνήσεις - Επισκέψεις
Ξένες Αποστολές στην Ελλάδα
Σπηλαιολογικά Δρώμενα - Ελλάδα
 
Ανεξέλεγκτες Χωματερές τα Σπήλαια της Ελλάδας
Παρέμβαση για το Σ.Ν. για τις Α.Π. Ενέργειας
Σπηλαιοβάραθρο Σταυροκοράκι
Μουρσί στο Πετάσι
     
Menu Επιλογών
Η Εταιρεία
Τοπικά Τμήματα
Νέα
Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη
Εκδόσεις
Αρχείο Σπηλαίων
Προστασία Σπηλαίων
Σπηλαιοδιάσωση
Βιοσπηλαιολογία
Γεωλογία
Σύνδεσμοι


ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΟΜΟΙ «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.»
& 14ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Υπάρχουν διαθέσιμοι τόμοι του «ΔΕΛΤΙΟΥ της Ε.Σ.Ε.» (22 τόμοι), καθώς και οι δύο τόμοι των πρακτικών του 14ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Σπηλαιολογίας, μαζί με τον τόμο των περιλήψεων και το CD, που οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από την Ε.Σ.Ε. στην Αθήνα.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο email:ellspe@otenet.gr


 
Το νέο Δ.Σ της Ε.Σ.Ε
  Προς όλα τα Μέλη της Ε.Σ.Ε.                                                   Αθήνα, 18-04-2011

     Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι
     Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο προέκυψε από τις πρόσφατες Αρχαιρεσίες (11-04-2011) και συγκροτήθηκε σε Σώμα, θεωρεί υποχρέωσή του:

1.  Να ευχαριστήσει θερμά όλα τα Μέλη της Εταιρείας, που με την αθρόα προσέλευσή τους άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική επιστολή (τα διαμένοντα εκτός Αθηνών).
2.    Να ευχαριστήσει θερμά τον Πρόεδρο, σύμφωνα με την δικαστική απόφαση 450/2011, του  Προσωρινού Δ.Σ. κ. Ιωάννη Μπασιάκο για την ευθυκρισία του και την πιστή τήρηση του Καταστατικού, καθώς και όσα Μέλη συμβάλλουν με την προθυμία και ενεργό δράση τους (στο Σεμινάριο κλπ) να επανέλθει η Εταιρεία στην πορεία που χάραξαν οι οραματιστές Ιδρυτές της.
3.   Να υλοποιήσει τον στόχο που έθεσε στο ξεκίνημα της θητείας του, να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό την επιστημονική και εξερευνητική δραστηριότητα της Εταιρείας.
4.   Να τηρεί ενήμερα τα Μέλη για τις αποφάσεις του Δ.Σ. αξιοποιώντας τον ειλικρινή διάλογο με τα Μέλη και τις ορθές προτάσεις τους για την καλύτερη απόδοση όλων.
5. Να αναπτύξει τέλος την εποικοδομητική  συνεργασία σε όλα τα επίπεδα δραστηριοτήτων, με ειλικρίνεια και αλληλοσεβασμό με όλα τα Τοπικά Τμήματα της Ε.Σ.Ε. και τους λοιπούς Φορείς, καθώς και τους Διεθνείς Οργανισμούς.

    Αναλυτικά το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα την 14η Απριλίου 2011, ύστερα από πρόσκληση του Συμβούλου που πλειοψήφησε κ. Γρηγ. Παπαδόπουλου, ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Δρ.Μερδενισιάνος Κων.,Ιατρός- Επ.Καθηγ. Φυσ.Ανθ/γίας Παν/μίου Αθηνών

Αντιπρόεδρος: Τσίμπανης Ευάγγελος, Μαθηματικός – Ηλεκτρονικός

Γενικός Γραμματέας: Παπαδόπουλος Γρηγόριος, Γεωλόγος – Επ.Γ.Γραμματέας ΕΣΕ

Ειδικός Γραμματέας: Πετρέας Χρήστος, Οικονομολόγος-Σύμβουλος

Ταμίας: Μαυρόπουλος Κωνσταντίνος
, Οικονομολόγος

Βοηθός Ταμία: Δρ.Πετρόχειλος Ιωάννης, Παιδίατρος- Δρ.Παν/μίου Αθηνών

Έφορος υλικού: Πλέσσιας Παναγιώτης, Υπαλ. Τοπικής Αυτ/σης

Έπόπτης κτηρίου: Χατζηλιάδης Δημήτριος, Ταξίαρχος ε.α.- Γεωγράφος

Έφορος αρχείου σπηλαίων: Πιτυκάκης Μιχαήλ
, Εκπαιδευτικός

Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων: Αβαγιανός Γεώργιος
, Δ/ντής πωλήσεων-Σπ/δύτης

Επιστημονικός Σύμβουλος: Δρ.Μπαρτσιώκας Αντώνιος
, Παλαιοανθρωπολόγος Αν. Καθηγητής Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης.


Για το Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.
Δρ. ΜΕΡΔΕΝΙΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Πρόεδρος 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Γενικός Γραμματέας