Η Ιστοσελίδα μας
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.
Τα Κεντρικά Γραφεία είναι ανοικτά κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρες 20.00΄- 22.30΄ τηλ. 210 3617824

Aνακοινώσεις Δημοφιλή Τα νέα μας

Το νέο Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.
Το Δ.Σ της 5-04-2013.
Το Δ.Σ της 11-04-2011
Το Καταστατικό της Ε.Σ.Ε.
 
Το Δελτίο της Ε.Σ.Ε.
Αποστολές - Εξερευνήσεις - Επισκέψεις
Ξένες Αποστολές στην Ελλάδα
Σπηλαιολογικά Δρώμενα - Ελλάδα
 
Ανεξέλεγκτες Χωματερές τα Σπήλαια της Ελλάδας
Παρέμβαση για το Σ.Ν. για τις Α.Π. Ενέργειας
Σπηλαιοβάραθρο Σταυροκοράκι
Μουρσί στο Πετάσι
     
Menu Επιλογών
Η Εταιρεία
Τοπικά Τμήματα
Νέα
Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη
Εκδόσεις
Αρχείο Σπηλαίων
Προστασία Σπηλαίων
Σπηλαιοδιάσωση
Βιοσπηλαιολογία
Γεωλογία
Σύνδεσμοι


ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΟΜΟΙ «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.»
& 14ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Υπάρχουν διαθέσιμοι τόμοι του «ΔΕΛΤΙΟΥ της Ε.Σ.Ε.» (22 τόμοι), καθώς και οι δύο τόμοι των πρακτικών του 14ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Σπηλαιολογίας, μαζί με τον τόμο των περιλήψεων και το CD, που οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από την Ε.Σ.Ε. στην Αθήνα.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο email:ellspe@otenet.gr


 
Πρόσκληση για Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προς  τα   Μέλη  της  Ε.Σ.Ε.                                  Αριθ. πρωτ. 042-11

                                                                         Αθήνα, 08-03-2011

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.

              Δευτέρα 11η Απριλίου 2011, ώρα 18.30

     Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

     Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας (Ε.Σ.Ε.), το οποίο ορίστηκε με την Απόφαση με αριθ. 450/2011 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με εξουσιοδότηση συγκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και όπως συγκροτήθηκε σε σώμα από 24-02-2011 προσκαλεί τα Μέλη της Ε.Σ.Ε. , σε εκτέλεση της ανωτέρω εντολής, σε Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 11η Απριλίου 2011 και ώρα 18.30΄το βράδυ, στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Σίνα 32, 1ος όροφος, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, όπως όρισε η ανωτέρω αριθ. 450/2011 Απόφαση:

Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.
  

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία την παραπάνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Δευτέρα 18η Απριλίου 2011 και ώρα 18.30΄, στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 38, παράρ.1 του Καταστατικού και με το ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης. 

Υπενθυμίζεται ότι, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη της Ε.Σ.Ε. που είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέχρι και του τρέχοντος έτους (2011), σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 36 παρ.2 και 39 του Καταστατικού. 

Οι υποβληθείσες υποψηφιότητες εξακολουθούν να ισχύουν. Ψηφοδέλτια θα αποσταλούν νέα, διότι τα φέροντα την προηγούμενη ημερομηνία Γ.Σ. δεν ισχύουν. Oι αποσταλέντες φάκελοι από τα εκτός Αθηνών διαμένοντα Μέλη για την μη πραγματοποιηθείσα Γ.Σ. δεν παρελήφθησαν από το Ταχυδρομείο και κατά συνέπεια θα επιστραφούν στους αποστολείς από αυτό.

                             Για το Δ.Σ. της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας

 Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ                                             ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΤΥΚΑΚΗΣ

                Πρόεδρος                                                          Γενικός Γραμματέας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σίνα 32, Αθήνα-106 72 , τηλ. 210-3617824, Φαξ. 210-3643476

e-mail: ellspe@otenet.gr,     www.ese.edu.gr.