Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας (Ε.Σ.Ε.) 2019 – 2020

Μετά τη Γενική Συνέλευση της 27ης Μαρτίου 2019 και τις Αρχαιρεσίες, που ακολούθησαν, το νέο Δ. Σ. συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως εξής:

Πρόεδρος: Τσίμπανης Ευάγγελος, Μαθηματικός – Ηλεκτρονικός – Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών
Αντιπρόεδρος: Δρ. Πετρόχειλος Ιωάννης, Ιατρός –  Παιδίατρος – Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γενικός Γραμματέας: Παπαδόπουλος Γρηγόριος, Γεωλόγος – Σπηλαιολόγος – Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών
Ειδικός Γραμματέας: Τσαλίκογλου Θεολόγος,  Φυσικός – Εκπαιδευτικός  – Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών
Ταμίας: Κοντόσταυλος Γεώργιος ,  Γεωλόγος – Σπηλαιολόγος – Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών
Βοηθός Ταμία: Καδδάς Παύλος – Απόστολος, Εκπαιδευτικός- Πτυχ. Αγγλικής Φιλολογίας Παν/μίων Sydney και Αθηνών
Έφορος Υλικού: Μπενέζης Γεράσιμος,  Ιδιωτικός υπάλληλος
Επόπτης Κτιρίου Αρετάκη Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός – Φιλόλογος MPhil –Προϊστορικής  Αρχαιολογίας Παν/μίου  Κρήτης
Έφορος Αρχείου Σπηλαίων: Καζάνα Σταυρούλα,  Γεωλόγος – Μ.Cs Τεχνικής Γεωλογίας – Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών
Σύμβουλος
Διεθνών Σχέσεων:
Δρ. Μερδενισιάνος Κωνσταντίνος, ΙατρόςΕπικ. Καθηγητής Παλαιοανθρωπολογίας Παν/μίου Αθηνών.
Σύμβουλος
Δημοσίων Σχέσεων
Πιτυκάκης Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός- Περιβαλλον/λόγος  Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου.

Ελεγκτική Επιτροπή:   

Στρίγκου Ελένη,   Μαυρόπουλος Κωνσταντίνος,    Βασιλοπούλου Βιβή

Πειθαρχική Επιτροπή

Κοκκινάκης Μανώλης,  Στρίγκου – Κατσίνα Μαρία,  Μικρός Ιωάννης

Το Δ.Σ. εκφράζει τις Θερμές του Ευχαριστίες, προς όλα τα Μέλη της Ε.Σ.Ε. για την εμπιστοσύνη, με την οποία το περιβάλλουν.